GamMol vzw
Cataract. Help een kind.
Help een kind
Contacteer GamMol Volgend project Concert 22 11 Palmares Wat is GamMol Help een kind Cataract Concert 22 11
Ons Aqua Vitae project.
Binnen dit overkoepelend project, gestart in 2008 heeft GamMol zichzelf beloofd om tegen 2015 in Gambia 250000 ! mensen van drinkwater te voorzien. Een project dossier kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden.
De “mensen” teller staat momenteel reeds op
170.000 !!
Wat is GamMol Palmares Volgend project Contacteer GamMol
GamMol vzw bestaat dit jaar 10 jaar
en dat zal gevierd worden met een
concert en een academische zitting op 9 november.
Meer info rond dit gebeuren volgt uiteraard nog.
Nieuwe studenten vertrekken!
In november vertrekken weer 4 studenten verpleeg kunde naar Gambia. Zij zullen in het GamMol huis verblijven en hun stage doen in verschillende dorpjes en dispensaria.
Concert 22 11
Onze volgende brunch!
Omdat GamMol haar tweede lustrum viert op zaterdag 9 november, organiseren wij onze
jaarlijkse brunch op 6 en 7 juli !!
Spijtig voor de laatkomers moeten wij mededelen dat wij volledig volgeboekt zij !!!