Duurzame ontwikkeling

In de ruimere context van duurzame ontwikkeling verwijzen we naar de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Die stelt heel wat overheden voor een uitdaging. Agenda 2030 staat voor een geïntegreerde benadering van de verschillende facetten rond duurzame ontwikkeling, waarbij maar liefst 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen naar voor worden geschoven.

Bereiken we die doelstellingen, dan komt er een einde aan armoede, wordt de planeet beschermd, en ervaren alle mensen vrede en welzijn. Agenda 2030 gaat immers over Mens, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap.

Gammol is een kleine organisatie met beperkte middelen. Toch streven ook wij ernaar om met de activiteiten die we ondernemen bij te dragen aan enkele van die doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

3.2. Tegen 2030 een einde maken aan vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar.

3.3. Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten.

3.9. Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van (gevaarlijke chemicaliën en) vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem. 

Doelstelling 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.2. Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding, voorafgaand aan de lagere school, zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs.

Doelstelling 6: Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

6.1. Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

6.4. Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren, en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste, en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

Doelstelling 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

17.3. Bijkomende financiële middelen voor ontwikkelingslanden mobiliseren vanuit verschillende bronnen.

17.7. De ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verdeling van ecologische technologiën aan ontwikkelingslanden volgens gunstige voorwaarden, ook inzake gunstige en preferentiële bepalingen, zoals wederzijds overeengekomen.

17.15. De beleidsruimte en het leiderschap van elk land respecteren om beleidslijnen uit te werken en om duurzame ontwikkeling te implementeren om een einde te maken aan armoede.