Reisverslag 6-10 mei (deel2)

Dirk Depoorter

Zondag 8 mei

Zondag staat helemaal in het teken van de waterprojecten gerealiseerd de voorbije 2 jaar.

Gidda Sukuta

20220508 reis02Eerste halte is ons nieuw waterproject in Giboro Gidda Sukuta.

Kuloro Ba Duma

Het tweede project is in Kuloro Village, Kuloro Ba Duma, waar we ook een rondleiding krijgen in het dorp, en zien we de verschillende extensies die aangelegd zijn, om het water zo ver mogelijk in het uitgestrekte dorp te krijgen. En toch komen we nog de klassieke waterputten (ondiep, met onzuiver water, met een katrol en emmers) tegen. Wat we horen is dat de klassieke (oude) putten nog gebruikt worden om de tuinen water te geven, en dat onze installaties gebruikt worden voor alles waar hygiëne vereist is, zoals om eten klaar te maken. Al krijgt hygiëne in Gambia een andere invulling dan wat wij eraan geven.

Mandinaba Darussalam

Volgende project is in Mandinaba Daru Salam. Hier krijgen we de vraag om een nieuwe school te bouwen, van scratch. Blijkbaar een gebied waar de bevolking sterk aan het groeien is, maar het lijkt ons prematuur om hier te investeren in een school, zonder dat er ook maar iets concreet is: waar halen ze de leerkrachten vandaan, hoeveel leerlingen zouden hier naar school komen, laat staan dat er leerplannen zouden zijn… Qua locatie lijkt ons dit wel geschikt, maar het ontbreekt ons aan te veel informatie.

Gunjur Freetown

Van Mandinaba Village gaan we door naar ons project in Gunjur Freetown, mooie installatie. Opvallend, maar iets wat we al te veel vaststellen: zonnepanelen vol stof. En dit terwijl de panelen op de grond staan (dus gemakkelijk bereikbaar), maar dat er niet of te weinig op gelet wordt, waardoor het rendement van de pomp zakt. En de eerste vraag die we krijgen is voor een bijkomende pomp. We maken duidelijk aan Omar dat hij hier meer moet op toezien. Dit is een essentiële voorwaarde alvorens we er ook maar aan denken om een uitbreiding of bijkomende installatie te plaatsen. Zolang de discipline er niet is om de bestaande installatie optimaal te benutten lijkt het ons niet zinnig die bijkomende investering te doen.

Gunjur Madena Salam

Als we toekomen in Gunjur Village, voor ons Gunjur Madena Salam project, zien we dat het ook anders kan. Naast de vele dankbetuigingen, neemt een stevige – en sterk gemotiveerde - dame het woord om ons duidelijk te maken hoe onze installatie bijdraagt tot de kwaliteit van het leven van de vrouwen in het dorp. Deze getuigenis spreekt echt aan, geeft ons een warm gevoel, dat we zo samen iets realiseren die echt wel een verschil maakt, heel dikwijls voor de vrouwen die in Gambia het zware werk op zich nemen. Chapeau!20220508 reis03

Nursery school Kartong

Normaal zouden we de dag afsluiten in de Astry Nursery School in Kartong, de tweede school die we gebouwd hebben. Een andere Belgische NGO zorgt voor de opvolging en begeleiding van de leerkrachten. We passeren langs de school, die verlaten is op zondag, en stellen vast dat het geheel er nog altijd heel verzorgd uitziet. Wat nogmaals benadrukt hoe belangrijk opvolging is.