Vergaderen met de dorpsraad

Het Gammol bestuur bespreekt met de dorpsraad (village development commitee) van Sanyang lopende en toekomstige Gammol projecten. Deze projecten moeten aansluiten bij de reële noden van de gemeenschap en aansluiten bij de visie van Gammol. 

 

vdc01