Ook Gambia ontsnapt niet aan covid-19. We zenden extra medisch materiaal en zorgen voor voeding voor onze lokale vrijwilligers zodat ze zich kunnen blijven inzetten voor wondverzorging in de dorpen.

20210303 leetulor0220210303 leetulor01

 

Na een lange onderbreking door Corona en enkele dringende waterprojecten, bouwen we verder aan de nieuwe school in Sanchaba. Vier klaslokalen, een lokaal voor leerkrachten en directie en sanitair. De werken schieten goed op. Het metselwerk is af en de metalen dakspanten zijn klaar om te plaatsen. 

20210125 sanchaba01

20210131 sanchaba0220210131 sanchaba01

 

Sanyang Garden is een gemeentelijke landbouwzone van meer dan 10 ha waar het dorp groenten teelt.
Er is geen water omdat de twee pompen defect zijn.

We vervangen één pomp en herstellen de anderen. Na 4 maanden is er terug water!

20201222 SanyangGarden

  

Mandinary ligt wat noordelijker dan Makumbaya. Ook hier plaatsen we een decentraal watersysteem met een toren van 7 meter, een tank van 3000 liter en 10 kranen. 
Met deze installatie bereiken we meer dan 2000 mensen

202012 mandinary02

202012 mandinary05202012 mandinary03202012 mandinary05

 

In Makumbaya, noord-oostelijk van de luchthaven, plaatsen we een nieuwe watervoorziening met een watertoren van 7 meter, een watervat van 3000 liter,  800 meter leidingen en 7 kranen. Omar en Lamin hebben dit jaar al enkele van deze torens geplaatst en weten goed het werk te verdelen. Mensen uit het dorp komen helpen. Vele handen maken licht werk. 


Zo'n 1500 mensen kunnen voortaan rekenen op proper water.

.202011 makumbaya01;202011 makumbaya02

 

De pomp van onze waterput in Jalambang is stuk en moet vervangen worden. Dat is snel, de pomp werd pas in het voorjaar geplaatst.

De Gambiaanse elektriciteitsvoorziening is erg onregelmatig waardoor de pomp verbrandt. Dat willen we in de toekomst voorkomen en we plaatsten zonnepanelen die de pomp gelijkmatig van stroom zullen voorzien.

.202011 Jalambang01;202011 Jalambang02

 

De werken aan onze Gammol nursery school in Abuko gaan voort. Alle lokalen worden betegeld en een veranda moet de warmte uit de lokalen houden.

.202010 Abuko01;202010 Abuko02