Over Gammol

Gammol wordt in 2002 opgericht als Belgische vzw. In Gambia zijn we erkend als Gammol ngo.

Vanuit eerdere bezoeken aan het Afrikaanse land Gambia, willen de stichters iets doen aan de noden op vlak van onderwijs en gezondheidszorg.

De beschikbaarheid van zuiver water blijkt telkens weer een essentiële basisvoorwaarde. Daarom focussen we op het verder uitbouwen van onze waterprojecten. 

Door Gammol hebben vandaag meer dan 120.000 mensen in Gambia dagelijks zuiver, drinkbaar water.

Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijsprojecten en gezondheidszorg.

Gammol is een kleine organisatie, maar precies daardoor erg efficiënt en doeltreffend in haar werking. We draaien voor 100% op vrijwilligers, en besteden mede daardoor slechts een minimum van ons totale budget aan 'eigen' werkingskosten. Toekomstige projecten kiezen we samen met de lokale overheden zorgvuldig uit. Zo zorgen we ervoor dat ze de grootst mogelijke impact hebben voor de plaatselijke bevolking.

In 2019 verjongt het bestuur en verhuist Gammol naar Leuven.