Water in het landelijke Gambia

 

Water in het landelijke Gambia

Pompinstallaties op zonne-energie halen zuiver water uit diepe grondwaterlagen en verdelen het water via centrale wateropslagsystemen over de dorpen.

Onzuiver drinkwater

Gambia heeft overvloedig oppervlaktewater in de Gambia-rivier. Dit wordt zelden gebruikt voor drinkwater vanwege de slechte waterkwaliteit.  Daarnaast is de regenval zeer seizoensgebonden en zijn er geen rivieren in het binnenland.  Dat betekent dat de Gambianen voor hun drinkwater afhankelijk zijn van grondwater. 

Traditioneel put de Gambiaan uit de bovenste waterlaag met handgegraven waterputten. Dit water is sterk vervuild en niet drinkbaar. Bovendien is zo'n waterput open en onveilig voor kinderen en dieren.

Water uit diepe zuivere grondwaterlagen

Diepere watervoerende lagen zijn wel zuiver.  Het is uit de tweede waterlaag, die zowat 15 tot 30 m onder de eerste laag ligt, dat we water oppompen. Deze waterlaag is van goede kwaliteit, is bacteriologisch zuiver en wordt in het regenseizoen voldoende aangevuld. 

(Hydrogeology of Gambia - Britisch Geological Survey)

Traditionele waterput
Medewerkers dragen de pomp naar de waterput. De pomp gaat er eerst in en zit dus onderaan.

Duurzame en performante grondwaterpomp

Om de tweede waterlaag te bereiken, boren we machinaal een put. In de put komt een buis met een diameter van 12,5 cm. De ruimte rond de put vullen we op. Zo besmet de eerste, vervuilde waterlaag de tweede zuivere laag niet.

In de buis komt een lange, smalle waterpomp. De waterpomp zit onderaan en duwt het water naar boven. Afhankelijk van het beschikbaar vermogen heeft de pomp een debiet van 1000 tot 3000 liter per uur. 

De pomp werkt op gelijk- en wisselstroom en kan zonder aanpassingen overschakelen van elektriciteit opgewekt door zonnepanelen naar het elektriciteitsnet. 

De pomp en het boren van de pompput zijn de grootste kosten van de waterinstallatie. We opteren om materialen van hoge kwaliteit te gebruiken. Zo zijn we zeker van een lange levensduur en beperken we het onderhoud.

(Grundfos - SQLflex waterpomp)

De pomp is geplaatst. Eén buis voert het water naar de watertank.

De watertank vullen met de hulp van de zon 

Twee of drie zonnepanelen leveren elektriciteit voor de pomp. Zodra de zon schijnt, werkt de pomp. Boven de boorput staat een toren met een watertank van 1000 liter. Na zonsondergang stopt de pomp en kan men het water uit de watertank nog gebruiken. 

Als de watertank vol is, loopt het water terug in de waterput. Zo gaat er geen water verloren en blijft het water fris.

Watertoren

De watertank plaatsen we zo'n 3 meter hoog op een ijzeren toren naast het centraal verdeelpunt. Willen we water naar verder gelegen wijken brengen dan plaatsen we een toren met een hoogte van 7 meter.

Zonnepanelen leveren elektriciteit

Verdeelpunten

Naast de toren komt een eerste verdeelpunt. Naar verder afgelegen wijken trekken we leidingen voor bijkomende verdeelpunten. Op die manier krijgt een dorp toegang tot zuiver water.

Centraal verdeelpunt met 8 kranen

Locatie

De locatie van de boorput kiezen we in overleg met onze lokale medewerkers en de plaatselijke bevolking. Dat kan bij een afgelegen dorp zijn of in de buurt van een school of gezondheidscentrum.

Onderhoud

Lokale medewerkers onderhouden installaties. Kraantjes worden vervangen, leidingen hersteld. 

Realisaties

Tot nu toe installeerden we 23 boorputten in 20 dorpen met de bijhorende verdeelinfrastructuur. Zo voorzien we duizenden mensen van zuiver water.

Gevolgen voor de bevolking

Onmiddellijke gevolgen van deze projecten zijn een merkbare daling van de ziekte- en sterftecijfers, zowel bij kinderen als volwassenen. Dankzij het water zien we ook nieuwe lokale initiatieven ontstaan, zoals het aanleggen van groententuintjes.

Bouwen aan watervoorzieningen