Onderwijs

 

Motor voor de toekomst

Gammol school in Abuko

De Gammol Nursery School bevindt zich in Abuko, Gambia. We verwierven de grond in 2004 en trokken het gebouw volledig op in 2005 met de eigen vrijwilligers. Er zijn vier klaslokalen, een bureel en een overdekte galerij. Sindsdien zorgen we ook jaarlijks voor de nodige materiële ondersteuning. 

130 kinderen tussen 3 en 6 jaar krijgen er les van geschoolde leerkrachten. De kinderen krijgen elke dag een warme maaltijd, betaald door een sponsor.

Het officieel onderwijs in Gambia start op 7 jaar en is Engelstalig. Kleuteronderwijs is niet gesubsidieerd, en dat bemoeilijkt ernstig de slaagkansen van kinderen die niet de middelen hebben om zich in privéscholen (als die er al zijn in hun buurt) voor te bereiden op het lager onderwijs. Toch is iedereen (ook Unicef) het erover eens dat de eerste vijf - zes levensjaren bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind.
 
Daarom investeert Gammol heel wat middelen en werk in haar bewaarschool-activiteiten in Gambia. 

Steun diverse scholen

Gammol steunt diverse scholen in de buurt van Sanyang.  In de bewaarschool heeft Gammol speeltuigen geplaatst en het keukengebouw volledig gerenoveerd.

Verder bouwden we ook in Bakoteh, Kartong, Sanchaba en Faala een school.

 

Stagiairs Thomas More

Jaarlijks gaan stagiairs van het Thomas More Instituut naar ons schooltje ter ondersteuning van de lokale onderwijzers. De stagiairs van het Thomas Moore Instituut verblijven drie maanden in het Gammol huis in Sanyang en bieden ook ondersteuning aan andere scholen in de buurt.

Heb je als student interesse om je stage bij Gammol toe doen:

Info over het verloop van je stage: Stage.pdf

Sfeerbeelden van oud-studenten: 
- Elle, Fleure en Flore: gambia2023.weebly.com
- Eveline, Laura en Merel: avonturengambia2020.weebly.com

 

Abuko