Over Gammol

Gammol wordt in 2002 opgericht als Belgische vzw. In Gambia zijn we erkend als Gammol ngo. Vanuit eerdere bezoeken aan het Afrikaanse land Gambia, willen de stichters iets doen aan de noden van de plaatselijke bevolking.

De beschikbaarheid van zuiver water blijkt telkens weer een essentiële basisvoorwaarde. Daarom focussen we op het verder uitbouwen van onze waterprojecten. Door Gammol krijgen tienduizenden mensen in Gambia dagelijks zuiver, drinkbaar water. Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijsprojecten en gezondheidszorg.

De werking van Gammol is gebaseerd op 5 pijlers:

 • Transparantie
 • Efficiëntie en creativiteit
 • Continuïteit
 • Samenwerking en zelfredzaamheid
 • Onafhankelijkheid

In 2019 verhuist Gammol naar Leuven en krijgt een nieuw bestuur, een nieuwe missie en visie en een nieuwe werkwijze voor onze projecten in Gambia.

In 2023 legden we de nadruk op watervoorzieningen en onderwijs.

We installeerden vijf nieuwe waterputten, herstelden de waterpomp van Sanyang Garden en de tank en zonnepanelen van Sohm en zorgden voor het noodzakelijk onderhoud van de andere waterputten.

We beëindigden de bouw van de school in Sanchaba en bouwden en nieuwe school in Faala.

De Vlaamse verpleegsters gingen naar Gambia om de lokale medewerkers op te leiden in wondverzorging. Met dank aan onze talrijke sponsors.

 

Inkomsten

In 2023 hebben we € 86 230 aan inkomsten ontvangen.

2023 in

Particulieren gaven € 26 447, bedrijven € 54 600. Een grote groep schenkers, zowel particulieren als bedrijven, doet dat jaarlijks. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Dit garandeert de continuïteit van onze werking.

Van enkele bedrijven en privépersonen die onze projecten welgezind zijn ontvingen we grotere giften. De belangrijkste zijn: Link/Manage, Lotus Bakeries Corporate, Belscan Continental, Buwez, In-Flow en Bolckmans.

Van gemeentebesturen ontvingen we € 4 810 subsidies en andere acties brachten € 373 op.

 

Uitgaven

In 2023 heeft Gammol vzw € 81 327 uitgegeven. Voor de werking in België werd € 548 of 0,67% van het budget gebruikt aan bankkosten en verzekering. De overige € 80 779 ging naar onze NGO in Gambia.

De uitgaven van NGO Gammol in Gambia

In Gambia gaven we € 82 706 uit aan projecten ten voordele van de plaatselijke bevolking: watervoorzieningen (€ 48 213), onderwijs (€ 32 712) en wondverzorging (€ 1 781).

2023 uit

 

Onze werkingskosten in Gambia bedragen € 5 110. Waarvan het grootste deel gaat naar lonen voor onze twee vaste medewerkers (€ 2 220) en brandstof en onderhoud van de wagen (€ 1 425).

 2023 werking

 

De projecten in Gambia

De totale kost van onze projecten in Gambia in 2023 bedraagt € 82 705.
De belangrijkste zijn:

Water

 • We plaatsten vijf nieuwe watervoorzieningen. Drie zijn nog van het oude type met één toren en een waterreservoir van 4 000 liter. De twee laatste waterputten hebben een dubbele toren met twee vaten van 4 000 liter. De waterpompen werken met zonnepanelen. Daarom stopt de pomp na zonsondergang. Het dorp is dan aangewezen op het resterend watervolume in de tanken. Door de grotere opslagcapaciteit is er ook na zonsondergang nog langer water. De extra toren en watertank maken de installatie ongeveer 10% duurder. Daarvoor krijgen we natuurlijk heel wat extra capaciteit.
 • Deze dorpen kregen een nieuwe watervoorziening:
  • Sinchu Sorrie is een wijk in het zeer dichtbevolkte noorden van Gambia. De bouw van de waterput startte vorig jaar en we werken deze nu af. Bij gebruik bleek het water onzuiver. We boorden een nieuwe put zodat we proper water hebben (€ 2 744).
  • Niggie Village ligt zo’n 30 km landinwaarts ten zuiden van de Gambia rivier en dicht tegen de Senegalese grens. We plaatsen een toren met 4000 L, 10 kranen en 1000 m leiding (€ 9 825).
  • Sotokoi ligt niet zo ver van Niggie Village. Ook hier komt een toren met 4000 L, 10 kranen en 1000 m leiding (€ 9 686).
  • Onze eerste grote installatie komt in Jamwelly. Dit is niet de klassieke watertoren, maar een dubbele, met twee 4000 liter tanken, 15 kranen en 1500 m leidingen (€ 10 882).
  • Ook Fuffor Village krijgt een installatie met dubbele opslagcapaciteit, 15 kranen verspreid over het ganse dorp dankzij zowat 1500 m leidingen die in de grond worden gelegd (€ 10 683).
 • In Sanyang Garden vervangen we een defecte waterpomp samen met het controlebord (€ 4 189).
 • De watertank in Sohm is gebarsten. Een deel van de tank brak af en viel op de zonnepanelen. We vervangen de tank en de zonnepanelen. De kosten werden gedragen door plaatselijke gemeenschap.

Onderwijs

 • Bouw van een nieuwe school in Faala: 4 klaslokalen, lerarenlokaal, keuken, bergruimte, sanitair (€ 29 357)
 • Pleisteren en verven van de nieuwe klaslokalen in de school van Sanchaba (€ 1 657)
 • Vloeren van de Sanyang Nursery School (€ 1 699).

Wondverzorging - Leetulor

 • Leetulor wondverzorging (€ 1 705)
  We zenden extra medisch materiaal en zorgen voor voeding voor onze lokale vrijwilligers zodat ze zich kunnen blijven inzetten voor wondverzorging in de dorpen. Vlaamse verpleegsters gaan op missie vrijwilligers opleiden en bijstaan. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers in andere dorpen.

Resultaat

2023 Is een jaar geweest waarin we veel projecten hebben kunnen realiseren: vijf nieuwe waterputten en een nieuwe school.

Alle uitgaven konden gedekt worden met de donaties van onze vele sponsors en Gammol sluit 2023 af met een positief resultaat van € 4 903.

Daarnaast blijft er voldoende liquiditeit (€110 566) voor nieuwe projecten in 2024.

Vooruitzichten 2024

Samen met onze ploeg ter plaatse, en beschikbare budget van de voorbije jaren en dankzij onze sponsors hopen we het jaar 2024 af te sluiten met deze projecten:

Water

 • 6 tot 8 nieuwe waterputten;
 • Uitbreiding bestaande installatie. Bestaande dorpen worden gemotiveerd om zelf initiatief te nemen. Bij goede initiatieven zullen we een uitbreiding voorzien;
 • Onderhoud bestaande installaties.

Onderwijs

 • Bouw nieuwe school. De juiste locatie zal in samenspraak met onze lokale medewerkers bepaald worden;
 • Na een onderbreking door corona, zullen dit terug drie studenten drie maande op stage gaan.

Wondverzorging - Leetulor

 • Gezondheidsmedewerkers Leetulor bevoorraden.
Jamwelly waterput