Jaarverslag 2019

Over Gammol

Gammol wordt in 2002 opgericht als Belgische vzw. In Gambia zijn we erkend als Gammol ngo. Vanuit eerdere bezoeken aan het Afrikaanse land Gambia, willen de stichters iets doen aan de noden van de plaatselijke bevolking.

De beschikbaarheid van zuiver water blijkt telkens weer een essentiële basisvoorwaarde. Daarom focussen we op het verder uitbouwen van onze waterprojecten. Door Gammol krijgen tienduizenden mensen in Gambia dagelijks zuiver, drinkbaar water. Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijsprojecten en gezondheidszorg.

De werking van Gammol is gebaseerd op 5 pijlers:

 • Transparantie
 • Efficiëntie en creativiteit
 • Continuïteit
 • Samenwerking en zelfredzaamheid
 • Onafhankelijkheid

In 2019 verjongt het bestuur en verhuist Gammol naar Leuven. Het nieuwe bestuur heeft een nieuwe missie en visie geformuleerd, met duidelijke principes.

Inkomsten

In 2019 hebben we € 115.877,33 aan inkomsten ontvangen.


Daarvan zijn € 110.395,29 giften. In het eerste jaar met het nieuwe bestuur kon de VZW Gammol rekenen op 85 sponsors, waarvan het grootste gedeelte nieuwe donateurs. We hopen onze sponsors met onze projecten warm te maken, zodat we een vaste kern sponsors krijgen, die jaarlijks bereid is een bedrag storten op de rekening van onze VZW Gammol. Een klein gedeelte van onze inkomsten waren voor specifieke projecten van Leetulor, een geslaagde samenwerking tussen de verpleegkunde school van Hasselt en Gammol.

We ontvingen enkele grote giften van bedrijven die onze projecten welgezind zijn. De belangrijkste: Link/Manage (€ 10.000), Lotus Bakeries (€ 5.000), Distrifund (€ 4.000), PIDPA (€ 3.148), Van Steenbrugge & Partners (€ 3.000). Daarnaast was er een belangrijke uitzonderlijke gift van € 40.535.

Van gemeentebesturen ontvingen we € 2.883,33 subsidies en we verkochten voor € 2.598,71 steunartikelen.


Uitgaven

In 2019 hebben we € 30.114,80 besteed waarvan € 29.555,60 rechtstreeks naar projecten in Gambia gingen en € 559 werden gebruikt voor de werking van de vzw in België.

De bestedingen in België omvatten diverse verzekeringen en bankkosten. De totale uitgave voor deze kostenposten bedraagt € 559 of 1,85% van het besteed budget. Daarnaast zijn er reiskosten voor € 1.110. Dit is een bijdrage van de VZW in de vliegtickets van de 2 verpleegsters die vrijwilligerswerk doen voor Leetulor. De reiskosten van de drie bestuurders worden door hen zelf gedragen.


De projecten in Gambia

De totale projectkosten in Gambia in ons eerste ‘opstart’-jaar bedragen € 29.555,60. We hebben in 2019 nog heel wat kunnen realiseren met materialen die de VZW in de vorige jaren had aangekocht.

De belangrijkste projecten waren:

 • het bouwen van een ‘nursery school’, kleuterschool in Kartong met 4 klaslokalen en infrastructuur voor leerkrachten en directie (€ 18.094);
 • plaatsen van een nieuw centraal watersysteem in Fula Kunku (€3.994);
 • uitbreiden van de waterinstallaties in Bamindor en Falaah met meer dan 2 km waterleiding en extra aftakpunten om naar een decentraal watersysteem te gaan (€ 2.480);
 • wondverzorgers opleiden en voorzien van materiaal binnen het project Leetulor (€ 2.036);
 • broodnodige herstellingen in de Abuko school en diverse installatie (€723);
 • ontvangen en begeleiden van 3 Vlaamse studenten voor hun stage van 3 maanden in kleuter en lager onderwijs.

Meer informatie over onze bestedingen kan u terugvinden op onze website: Gammol > Nieuws.

In Gambia heeft de Gammol twee full time medewerkers, Omar Saidy en Lamin Darbou. Twee gemotiveerde en leergierige Gambianen die onze projecten in goede banen leiden. De salariskosten voor de medewerkers, transport- en communicatiekosten bedragen €2.227.


Resultaat

De VZW Gammol sluit 2019 af met een positief resultaat van € 86.229,95.

Deze reserve is uitzonderlijk en heeft 4 belangrijke redenen:

 • Een volledig nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur heeft een nieuwe missie en visie geformuleerd, met duidelijke principes. Dit heeft gemaakt dat er heel wat nieuwe donateurs bereid gevonden zijn steun te verlenen aan de VZW Gammol.
 • Een belangrijke uitzonderlijke gift van € 40.535.
 • Beperkte uitgaven en investeringen, te wijten aan:
  • Het nog beschikbaar zijn van vele materialen;
  • Het nieuwe bestuur die zijn weg nog moest vinden in de structuren van de VZW en vooral in de andere Afrikaanse cultuur waar onze Westerse normen en gewoontes een andere invulling krijgen.
 • De wens van het nieuw bestuur om de werking van Gammol in Gambia en de werken in Gambia zo veel mogelijk door Gambiaanse medewerkers te laten uitvoeren, zonder de aanwezigheid van Belgische vrijwilligers. De ambitie is om het team in Gambia de nodige expertise te bezorgen zodat ze op termijn volledige zelfstandig projecten kunnen ontwikkelen en waardoor we het aantal gerealiseerde projecten in de toekomst gevoelig kunnen verhogen. Daarvan hopen we in 2020 al resultaten te zien.

Vooruitzichten 2020

Niettegenstaande covid-19 ook Gambia treft, willen we toch belangrijke projecten realiseren in 2020, weliswaar met vertraging. Samen met onze ploeg ter plaatse, en dankzij onze sponsors hopen we het jaar 2020 af te sluiten met deze projecten:

 • waterprojecten
  • nieuwe waterputten in Joreng, Jalambang, Wassadung, Makumbaya en Daru Salam;
  • uitbreiden en bestaande watervoorzieningen in Yundum Health Center;
  • onderhoud bestaande installaties;
 • onderwijs
  • afwerken nursery school in Kartong;
  • bouw 4 nieuwe klaslokalen en voorzieningen voor directie en leerkrachten in Sanchaba nursery school;
  • grondige vernieuwing Gammol school in Abuko (betegeling, veranda, ramen, sanitair);
  • verzenden container met schoolmateriaal en hulpgoederen naar Gambia;
  • uitbating opzetten voor een kopieercentrum om de scholen in Sanyang te helpen;
 • - gezondheidszorg
  • Yundum Health Center plaatsen nieuwe sanitair;
  • Gezondheidsmedewerkers Leetulor bevoorraden;
 • - diverse
  • grondige vernieuwing van ons hoofdkantoor in Sanyang zodat studenten stagairs en gezondheidswerkers veilig en comfortabel kunnen verblijven;
  • er is dringend nood aan eigen vervoer zodat ons team nieuwe projecten beter kunnen opvolgen en bestaande installaties kunnen onderhouden.
Nieuwe school in Kartong