Over Gammol

Gammol wordt in 2002 opgericht als Belgische vzw. In Gambia zijn we erkend als Gammol ngo. Vanuit eerdere bezoeken aan het Afrikaanse land Gambia, willen de stichters iets doen aan de noden van de plaatselijke bevolking.

De beschikbaarheid van zuiver water blijkt telkens weer een essentiële basisvoorwaarde. Daarom focussen we op het verder uitbouwen van onze waterprojecten. Door Gammol krijgen tienduizenden mensen in Gambia dagelijks zuiver, drinkbaar water. Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijsprojecten en gezondheidszorg.

De werking van Gammol is gebaseerd op 5 pijlers:

 • Transparantie
 • Efficiëntie en creativiteit
 • Continuïteit
 • Samenwerking en zelfredzaamheid
 • Onafhankelijkheid

In 2019 verhuist Gammol naar Leuven en krijgt een nieuw bestuur, een nieuwe missie en visie en een nieuwe werkwijze voor onze projecten in Gambia.

 

In 2022 legden we de nadruk op watervoorzieningen. We installeerden zeven nieuwe waterputten en kochten materiaal voor een achtste, herstelden de waterbassins van Sanyang Garden en zorgden voor het noodzakelijk onderhoud van de andere waterputten.

De school in Sanchaba die we vorig jaar bouwden werd uitgebreid met twee klaslokalen, keuken, opslagruimte en toiletten. Daarnaast voorzagen we de Gammol school in Abuko van nieuwe stoelen.

De Vlaamse verpleegsters gingen naar Gambia om de lokale medewerkers op te leiden in wondverzorging. Met dank aan onze talrijke sponsors.

Inkomsten

In 2022 hebben we € 68 815 aan inkomsten ontvangen.

2022 in

Particulieren gaven € 24 564, bedrijven € 38 880. Een grote groep schenkers, zowel particulieren als bedrijven, doet dat jaarlijks. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Dit garandeert de continuïteit van onze werking.

Van enkele bedrijven en privépersonen die onze projecten welgezind zijn ontvingen we grotere giften. De belangrijkste zijn: Lotus Bakeries Corporate, Belscan Continental, Pelbo Invest, Boss Paints, Trainingshuis In Co, JCVaerenbergh consulting en Danerolles.

Van gemeentebesturen ontvingen we € 4 845 subsidies en andere acties brachten € 526 op.

Een speciale vermelding verdient de basisschool Heilig Graf in Vosselaar. Kinderen wandelden tussen 5 en 10 km en lieten zich sponsoren. Deze sponsortocht bracht € 4 813 op. Dit bedrag wordt besteed aan onderwijsprojecten in Gambia. 

Uitgaven

In 2022 heeft Gammol vzw € 108 152 uitgegeven. Voor de werking in België werd € 265 of 0,24% van het budget gebruikt aan bankkosten en verzekering. De overige € 107 888 ging naar onze NGO in Gambia.

De uitgaven van NGO Gammol in Gambia

In Gambia gaven we € 107 243 uit aan projecten ten voordele van de plaatselijke bevolking: watervoorzieningen (€ 74 795), onderwijs (€ 18.948) en wondverzorging (€ 13 501).

2022 uit

 

Onze werkingskosten in Gambia bedragen € 6 782. Waarvan het grootste deel gaat naar lonen voor onze twee vaste medewerkers (€ 2 271) en brandstof en onderhoud van de wagen (€ 1 987).

 2022 werking

 

De projecten in Gambia

De totale kost van onze projecten in Gambia in 2022 bedraagt € 107 243.
De belangrijkste zijn:

Water

 • Nieuwe waterput in Madina Salam Tabokoto (€ 8 438)
  Madina Salam Tabokoto, een dorp in het zuiden van Gambia tussen Gunjur en Kartung, telt zo'n 1700 inwoners en heeft nu zijn eigen watervoorziening. Een toren met watervat en 7 kranen verspreid in het dorp.
 • Nieuwe waterput Gunjur Freetown (€ 8 350)
  Freetown is een noordelijk gelegen wijk van Gunjur. De watertoren van Gunjur Freetown voorziet 2000 mensen van zuiver drinkwater.
 • Nieuwe waterput Kuloro Ba Duma (€ 8 837)
  Een drietal kilometer van de Gambia rivier en zo’n 20 km van het Gammol huis in Sanyang, ligt Ba Duma een wijk van Kuloro. De watervoorziening levert aan meer dan 2000 mensen zuiver water.
 • Nieuwe waterput Mandinaba Darussalam (€ 8 438)
  Enkele kilometers van Ba Duma ligt Darussalam. Deze put voorziet 2500 inwoners van zuiver, drinkbaar water. Door dorpen te kiezen die dicht bij elkaar liggen en de waterputten onmiddellijk achter elkaar te installeren, kunnen we de werken beter coördineren. Daarnaast kan de councillor bevoegd voor de streek, het goed gebruik van de installatie gemakkelijker opvolgen.
 • Nieuwe waterput Sohm (€ 9 215)
  Sohm ligt zo'n 30 km landinwaarts in het zuiden van Gambia tegen de Senegalese grens. Toch al snel meer dan een uur rijden vanuit onze kantoren in Sanyang. Deze put voorziet 3000 mensen van zuiver water. Ook hier voorzien we de standaard 1000 m leiding en 10 kranen.
 • Nieuwe waterput Faraba Sutu (€ 9 606)
  Niet ver van Sohm, in Faraba Sutu, plaatsen we de laatste waterput voor het regenseizoen begint. Deze put met 10 kranen voorziet 2800 mensen van zuiver water.
 • Nieuwe waterput in Wellingara (€ 9 861)
  Wellingara ligt in het noorden van Gambia in het zeer dichtbevolkte gebied net onder Serrekunda. Rond de waterput wonen 35 000 mensen. Ook hier plaatsen we een watertoren met 10 kranen en 1000 m leiding.
 • Nieuwe waterput in Sinchu Sorrie (€ 9 585) met 10 kranen en 1000 m leiding
  In vogelvlucht maar enkele kilimeters van Wellingara, toch is het een andere wijk met 30 000 inwoners.Hoeveel mensen deze waterput zullen gebruiken, weten we niet precies. Gezien de bevolkingsdichtheid zullen het er verschillende duizenden zijn. We boren de waterput en kopen het materiaal. Afwerking gebeurt in 2023.
 • Sanyang Garden (€ 2 350)
  Herstellen waterbassins: defecte leidingen en kranen. Bassins waterdicht maken met bitumen.

Onderwijs

 • Sanchaba school (€ 17 712) Uitbreiden van de nieuwe school (2021) met 2 extra klaslokalen, een keuken met opslagplaats en toiletten.
 • Abuko school (€ 1 235) Aankoop van 120 extra stoelen voor de leerlingen.

Wondverzorging - Leetulor

 • Leetulor wondverzorging (€ 13 501)
  We zenden extra medisch materiaal en zorgen voor voeding voor onze lokale vrijwilligers zodat ze zich kunnen blijven inzetten voor wondverzorging in de dorpen.
 • Vlaamse verpleegsters gaan op missie vrijwilligers opleiden en bijstaan. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers in andere dorpen.

Resultaat

Na enkele jaren Covid-19 en wereldwijde bevoorradingsproblemen konden we in 2022 stevig aan de slag. Waardoor we heel wat nieuwe waterprojecten konden starten en extra schoolinfrastructuur konden voorzien.

Weliswaar sluit de VZW Gammol 2022 af met een negatief resultaat van € 39 337. Maar alle uitgaven konden gedekt worden met de donaties die we dit jaar kregen en het positief saldo (€ 54 060) van vorig jaar.

Daarnaast blijft er voldoende liquiditeit (€105 453) voor nieuwe projecten in 2023.

Vooruitzichten 2023

Samen met onze ploeg ter plaatse, en beschikbare budget van de voorbije jaren en dankzij onze sponsors hopen we het jaar 2023 af te sluiten met deze projecten:

Water

 • 6 tot 8 nieuwe waterputten;
 • Uitbreiding bestaande installatie. Bestaande dorpen worden gemotiveerd om zelf initiatief te nemen. Bij goede initiatieven zullen we een uitbreiding voorzien;
 • Onderhoud bestaande installaties.

Onderwijs

 • Bouw nieuwe school. De juiste locatie zal in samenspraak met onze lokale medewerkers bepaald worden;
 • Na een onderbreking door corona, zullen dit terug drie studenten drie maande op stage gaan.

Wondverzorging - Leetulor

 • Gezondheidsmedewerkers Leetulor bevoorraden.
Willingara waterput