Over Gammol

Gammol wordt in 2002 opgericht als Belgische vzw. In Gambia zijn we erkend als Gammol ngo. Vanuit eerdere bezoeken aan het Afrikaanse land Gambia, willen de stichters iets doen aan de noden van de plaatselijke bevolking.

De beschikbaarheid van zuiver water blijkt telkens weer een essentiële basisvoorwaarde. Daarom focussen we op het verder uitbouwen van onze waterprojecten. Door Gammol krijgen tienduizenden mensen in Gambia dagelijks zuiver, drinkbaar water. Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijsprojecten en gezondheidszorg.

De werking van Gammol is gebaseerd op 5 pijlers:

 • Transparantie
 • Efficiëntie en creativiteit
 • Continuïteit
 • Samenwerking en zelfredzaamheid
 • Onafhankelijkheid

In 2019 verhuist Gammol naar Leuven en krijgt een nieuw bestuur, een nieuwe missie en visie en een nieuwe werkwijze voor onze projecten in Gambia.

In 2021 legde we de nadruk op onderwijs. We bouwden een nieuwe school in Sanchaba, renoveerde onze Gammol school in Abuko en plaatsten een nieuw dak op de Sanyang nursery school.  We installeerden twee volledig nieuwe waterputten en vervingen de pomp van Labakorey. Twee Vlaamse verpleegsters gingen een maand naar Gambia om de lokale medewerkers op te leiden in wondverzorging.
Met dank aan onze talrijke sponsors.

Inkomsten

In 2021 hebben we € 96.333 aan inkomsten ontvangen. Waarvan € 89.685 giften.

2021 in

 

Particulieren gaven € 17.075 , bedrijven € 72.610. Een grote groep schenkers doet dat jaarlijks. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Dit garandeert  de continuïteit van onze werking.

Van enkele bedrijven die onze projecten welgezind zijn ontvingen we grotere giften. De belangrijkste zijn: Link/Manage, Wisa, Boss Paints, Pelbo Invest, Belscan Continental, Distrifund, Pittman Seafoods.

Van gemeentebesturen ontvingen we € 6.223 subsidies en andere acties brachten € 425 op.

Uitgaven

In 2021 heeft Gammol vzw € 42.272 uitgegeven.  Voor de werking in België werd  € 257 of 0,61% van het budget gebruikt aan bankkosten en verzekering. De overige  € 42.015 ging naar onze NGO  in Gambia 

De uitgaven van NGO Gammol in Gambia

In Gambia gaven we € 44.845 uit aan projecten ten voordele van de plaatselijke bevolking:
watervoorzieningen (€ 21.224), onderwijs (€ 18.934) en wondverzorging (€ 4.687).  

2021 uit

 

Onze werkingskosten in Gambia bedragen € 3.769.  Waarvan het grootste deel gaat naar lonen voor onze twee vaste medewerkers (€ 1.999) en brandstof en onderhoud van de wagen (€ 783).

 2021 werking

 

De projecten in Gambia

De totale cost van onze projecten in Gambia in 2021 bedraagt € 44.845.
De belangrijkste zijn:

Water

 • Nieuwe waterput Sanyang Nimisat (€ 9.894)
  Nimisat ligt in het noord-oostenlijk deel van Sanyang. Het is een dicht bevolkte wijk. Het decentraal watersysteem kan door de medische hulppost en de 3500 inwoners gebruikt worden.
 • Waterput Gidda Sukuta (€ 9.464)
  Gidda Sukuta is een dorp in Kombo East met een groeiende bevolking van 1500 inwoners. Vooral in de streek grenzend aan Giboroh Kuta is er nood aan zuiver water.
  De bevolking helpt bij het graven van greppels voor het leggen van de waterleidingen doorheen het dorp. We plaatsen een toren van 7 m met watertank en 10 aftakpunten.
 • Herstelling waterput Labakoreh (€ 1.864)
  De waterput van Labakoreh werd in 2013 geplaatst. De pomp is stuk en wordt vervangen.   

Onderwijs

 • Abuko school (€ 3.221 )
  De watervoorziening in de Gammol school van Abuko is afhankelijk van het goed functioneren van het elektriciteitsnet. Als er geen elektriciteit is (wat geregeld gebeurd), is er ook geen water.  Daarom plaatsen we een toren met een vat van 5000 liter. Zo heeft de school altijd water.
  De school in Abuko kreeg nieuwe ramen en tegels en werd opnieuw geverfd.
 • Sanchaba school (€ 15.275)
  Bouw van een nieuwe school met 4 klaslokalen, een lokaal voor het schoolhoofd en een voorraadruimte
  Plaatsen van 120 tafels en stoelen die vorig jaar met de container verstuurd zijn.
 • Sanyang nursery school (€ 437)
  Plaatsen van een nieuw dak

Wondverzorging - Leetulor

 • Leetulor wondverzorging (€ 4. 687)
  Ook Gambia ontsnapt niet aan covid-19. We zenden extra medisch materiaal en zorgen voor voeding voor onze lokale vrijwilligers zodat ze zich kunnen blijven inzetten voor wondverzorging in de dorpen.
  Twee Vlaamse verpleegsters gaan een maand vrijwilligers opleiden en bijstaan. Ze zoeken ook nieuwe vrijwilligers in andere dorpen. 

Resultaat

Covid-19 en wereldwijde bevoorradingsproblemen lieten zich ook in Gambia voelen. Daardoor kon slechts een beperkt aantal waterprojecten gerealiseerd worden en concentreerden we ons op het bouwen en onderhouden van scholen.  Alle uitgaven konden gedekt worden met de donaties we kregen.

De VZW Gammol sluit 2021 af met een positief resultaat van € 54.060.

Vooruitzichten 2021

Levering van materialen voor waterputten zou in 2022 vlotter moeten lopen. We verwachten dat ook  covid-19 minder tot last zal zijn.

Samen met onze ploeg ter plaatse, en beschikbare budget van de voorbije jaren en dankzij onze sponsors hopen we het jaar 2022 af te sluiten met deze projecten:

Water

 • 8 nieuwe waterputten;
 • onderhoud bestaande installaties.

Onderwijs

 • Sanchaba nursery school: bouw van 2 extra klaslokalen, keuken, bergruimte en toiletten;
 • door de onzekerheid door covid-19 zullen er dit jaar geen studenten op stage gaan.

Wondverzorging - Leetulor

 • Gezondheidsmedewerkers Leetulor bevoorraden.
Sanchaba nursery school