Over Gammol

Gammol wordt in 2002 opgericht als Belgische vzw. In Gambia zijn we erkend als Gammol ngo. Vanuit eerdere bezoeken aan het Afrikaanse land Gambia, willen de stichters iets doen aan de noden van de plaatselijke bevolking.

De beschikbaarheid van zuiver water blijkt telkens weer een essentiële basisvoorwaarde. Daarom focussen we op het verder uitbouwen van onze waterprojecten. Door Gammol krijgen tienduizenden mensen in Gambia dagelijks zuiver, drinkbaar water. Daarnaast wordt ook ingezet op onderwijsprojecten en gezondheidszorg.

De werking van Gammol is gebaseerd op 5 pijlers:

 • Transparantie
 • Efficiëntie en creativiteit
 • Continuïteit
 • Samenwerking en zelfredzaamheid
 • Onafhankelijkheid

In 2019 verhuist Gammol naar Leuven en krijgt een nieuw bestuur, een nieuwe missie en visie en een nieuwe werkwijze voor onze projecten in Gambia.

In 2020 hebben we ondanks covid-19 heel wat kunnen realiseren. We plaatsten vier volledig nieuwe waterputten en deden grote onderhoudswerken aan drie andere putten. We werkten de bouw van de nieuwe school in Kartong af, vernieuwde onze school in Abuko en starten met de bouw van een nieuw schoolgebouw in Sanchaba. Met dank aan onze talrijke sponsors.

Inkomsten

In 2020 hebben we € 118.704 aan inkomsten ontvangen. Waarvan € 110.451 giften.

Particulieren gaven € 42.351, bedrijven € 68.100. Een grote groep schenkers doet dat jaarlijks. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Dit garandeert de continuïteit van onze werking.

Van enkele bedrijven die onze projecten welgezind zijn ontvingen we grotere giften. De belangrijkste zijn: Link Manage, Wisa, Distrifund, Belscan Continental, Boss Paints, Lotus Bakeries Corporate, Pelbo Invest, Buurtsuper.be, Danerolles, Frank Delmote, In-flow, Koffie F. Rombouts, Pittman Seafoods.

Van gemeentebesturen ontvingen we € 4.384 subsidies en we verkochten voor € 2.149 steunartikelen.

Daarnaast waren er nog enkele kleinere inkomsten zoals het verhuur van het Gammol huis in Gambia aan studenten stagairs en een bijdrage van Halaai Xale Gambia in de transportkosten van de container de we naar Gambia verscheepten.

Uitgaven

In 2020 heeft Gammol vzw € 111.089 besteed. Voor de werking in België werd € 256 of 0,23% van het budget gebruikt aan bankkosten en verzekering. De overige € 110.833 ging naar onze projecten in Gambia (€ 58.862), naar onze werking in Gambia (€ 34.094) en het overige budget (€ 17 877) werd voorzien voor de werking van 2021 .


De werking in Gambia

Er was dringend nood aan eigen vervoer voor ons team in Gambia zodat ze de projecten beter kunnen opvolgen en bestaande installaties goed kunnen onderhouden, ook tijdens het regenseizoen. We investeerden in een degelijke terreinwagen Mitsubishi Pajero en we verscheepten die naar Gambia (€ 21.852). Brandstof en onderhoud van de wagen kosten € 1.112.

Samen met de vzw Halaai Xale Gambia vulden we een 40 ft high cube container met o.a. schoolmateriaal (200 tafels en stoelen, banken, borden,.. ), medisch materiaal voor wondverzorging, bureaumateriaal, onderhoudsmateriaal. De kosten voor het versturen van de container bedroegen € 6.329.

We keerden voor € 1.889 lonen uit aan onze medewerkers, besteedden € 1.626 aan bureaumateriaal (printer, papier,…), elektriciteit en communicatie. Het Gammol huis, kantoor van Gammol en verblijfplaats voor Vlaamse stagairs en verpleegsters, werd opgeknapt voor € 745.

Het overmaken van geld naar onze rekening in Gambia kostte € 542.De projecten in Gambia

De totale projectkosten in Gambia in 2020 bedragen € 58.862.

Covid-19 heeft ook Gambia getroffen. De bewegingsvrijheid van de inwoners, en dus ook onze medewerkers, was beperkt. Toch hebben we heel wat projecten kunnen realiseren.

De belangrijkste zijn:

Water

 • Plaatsen van een nieuwe waterinstallatie in Jalambang. De eerste pomp van de nieuwe generatie: hogere toren (6 m), grotere watertank (3 000 L) en meer aftakkingen/kranen. De nieuwe installaties zullen steeds van dit type zijn (€ 9.458).;
 • Plaatsen van een nieuwe waterinstallatie in Joreng 120 km landinwaarts met 10 aftakkingen en water voor zo’n 2000 inwoners (€ 8.119);
 • Plaatsen van een nieuwe waterinstallatie in Makumbaya met water voor 1500 mensen (€ 7.063);
 • Plaatsen van een nieuwe waterinstallatie in Mandinary voor 2000 inwoners (€ 7.279);
 • Herstellen van de twee waterpompen die de 10 ha grote landbouwzone van Sanyang Garden van water voorzien (€.3.987 );
 • Nieuwe waterput in Wassadung op 3 km van Joreng. Dit was een project van het European Development Fund, maar zij voorzien geen onderhoud en/of eventuele herstellingen (€ 2.719)
 • Plaatsen van sanitair in het gezondheidscentrum van Yundum en uitbreiding naar materniteit (€ 354)
 • Herstelling en onderhoud waterinstallaties in Pacholing, Mamuda, Abuko.

Onderwijs

 • Afwerken van de nieuwe school in Kartong die in september 2020 had moeten openen. Door covid-19 is de opening uitgesteld tot september 2021 (€ 3.600).
 • Verfraaiing van onze Gammol school in Abuko. Regenbestendig maken, bepleisteren, nieuwe ramen, betegelen (€ 6.891);
 • Start bouw school in Sanchaba: 4 nieuwe klaslokalen, leraarslokaal, voorraadruimte (€ 3.864);
 • Materiaal kopen om het dak van de Sanyang nursery school te vervangen (€ 630);
 • Begeleiden van drie studenten onderwijs die hun stage in Gambia doen en verblijven in het Gammol huis.

Wondverzorging - Leetulor

 • - Bezorgen van medisch materiaal en voeding voor de Gambiaanse medewerkers die in de dorpen plaatselijke bewoners verzorgen (€ 1.960);

Resultaat

Bij het herformuleren van onze visie en missie in 2019 legden we nadruk op zelfredzaamheid. Zo kunnen onze Gambiaanse medewerkers voortaan zelfstandig projecten plannen en uitvoeren binnen een vooraf bepaald kader. Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van lokale leveranciers en producten.

Dit resulteert in een gevoelige stijging van het aantal gerealiseerde projecten, ondanks covid-19.

Alle uitgaven konden gedekt worden met de donaties we kregen. De VZW Gammol sluit 2020 af met een positief resultaat van € 9 464.

Vooruitzichten 2021

Ook in 2021 blijft covid-19 aanwezig in Gambia. Naast de beperkte bewegingsvrijheid in het land is er een schaarste aan producten. Gambia is voor de meeste producten afhankelijk van import. De wereldwijde leveringsproblemen laten zich ook hier voelen.

Samen met onze ploeg ter plaatse, en dankzij onze sponsors hopen we het jaar 2021 toch af te sluiten met deze projecten:

Water

 • nieuwe waterputten in Sanyang Nimisat, Gidda Sukkuta en nog 4 te bepalen locaties;
 • vervangen pomp in Labakoreh;
 • onderhoud bestaande installaties.

Onderwijs

 • Sanchaba nursery school: bouw 4 nieuwe klaslokalen en voorzieningen voor directie en leerkrachten;
 • verdelen van didactisch materiaal en schoolmeubilair;
 • door de reisbeperkingen zullen er dit jaar geen studenten op stage gaan.

Wondverzorging - Leetulor

 • Gezondheidsmedewerkers Leetulor bevoorraden.
Waterput Wassadung